Over DCA

Het initiatief

In 2013 richtten de educatief medewerkers van zeven grote Drentse cultuurinstellingen, met steun van Kunst & Cultuur Drenthe, de Drentse Cultuur Academie op. Drents Archief, Drents Museum, Gevangenismuseum, Hunebedcentrum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Museum De Buitenplaats en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk willen samen cultuureducatie in Drenthe een stevige kwaliteitsimpuls geven.

Onze ambitie

In 2019 is Drenthe nationaal gezien voorbeeldstellend als het gaat om:

  • de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie;

  • de waardering van leerlingen en leraren voor de (gezamenlijke) cultuureducatieve projecten waarbij de zeven culturele instellingen betrokken zijn;

  • de betekenis van de bijdrage van de culturele instellingen aan het cultuuronderwijs.

Dat doen we met projecten die zich onderscheiden door hun authentieke en maatschappijkritische karakter en die de talentontwikkeling bij kinderen stimuleren.

Onze partners

Samenwerken en betrokkenheid van scholen tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten vinden wij essentieel. Daarom is een leerlijn van de DCA altijd een initiatief van minimaal twee culturele instellingen en een schoolbestuur.

Kits Primair/Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe, was onze partner bij de ontwikkeling van de leerlijn beeldcultuur. De leerlijn kwam tot stand door cocreatie met de scholen van Kits Primair. Leerkrachten gaven tijdens het ontwikkelproces feedback op de lessen en werkten samen met de leerlingen mee aan pilots. De lessen zijn ontwikkeld vanuit de onderwijsvisie van Kits Primair waarbij talentontwikkeling van kinderen centraal staat.

Wilt u meer informatie over de leerlijn beeldcultuur of wilt u zelf met de DCA een leerlijn ontwikkelen? Neem dan contact op voor meer informatie.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door: