Missie en visie

De Drentse Cultuur Academie is een samenwerkingsverband van Drents Archief, Theater/bioscoop De Nieuwe Kolk, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Drents Museum, Gevangenismuseum, Hunebedcentrum en Museum De Buitenplaats. Samen ontwikkelen wij met schoolbesturen en scholen cultuuronderwijs op maat.

Een product van de Drentse Cultuur Academie bestaat altijd uit een samenwerking van minimaal twee culturele instellingen en een schoolbestuur.

Missie

Vanuit onze gezamenlijke expertise op het gebied van cultuureducatie en onze inhoudelijke kennis van geschiedenis/erfgoed en cultuur in Drenthe willen wij bijdragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op de Drentse basisscholen en aan de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn van de leerlingen.

Visie

De Drentse Cultuur Academie biedt leerlingen een rijke culturele omgeving die eraan bijdraagt dat zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste individuen met een breed blikveld op cultuur. Daarbij vinden de DCA-partners het belangrijk dat leerlingen zich binnen de groep kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden en ontdekken waar hun eigen kwaliteiten liggen. De leerlijnen van de Drentse Cultuur Academie zijn daarmee procesgericht. De projecten van de Drentse Cultuur Academie zijn gebaseerd op het principe van de ‘hoofd, hart, handen – didactiek’.

 


Dit project is mede mogelijk gemaakt door: