Kits Primair

Schoolbestuur Kits Primair ontwikkelde samen met de DCA de leerlijn beeldcultuur.

Kits Primair werkt al een paar jaar met een nieuw en uitdagend programma: Lifestyle.

Het sleutelwoord binnen Lifestyle is talentontwikkeling. Dit wil zeggen het managen van een structuur, waardoor de kans het grootst is dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen die ze later nodig hebben. Met het talentontwikkelingsprogramma van Lifestyle worden leerlingen aangemoedigd, uitgenodigd en uitgedaagd om hun vaardigheden en talenten te ontplooien. Het leert kinderen hun eigen leven vorm en inhoud te geven, het ontwikkelen van een eigen levensstijl, waarmee ze een eigen identiteit creëren. Kinderen leren overeind te blijven onder steeds wisselende omstandigheden. Ze leren dicht bij zichzelf te blijven en het beste uit hunzelf te halen.

Lifestyle leert kennen en kunnen te combineren. Het talentontwikkelingsprogramma van Lifestyle speelt hiermee een belangrijke rol in het toekomstgericht onderwijs. Niet kennis, maar talent en vaardigheden staan centraal. Het programma stimuleert acht talenten:

  • Natuurtalent: Zorg en interesse voor flora en fauna, milieu, klimaat en heelal.
  • Creatief talent: Scheppend, beeldend, muzikaal, origineel, flexibel, kan buiten kaders denken en heeft probleemoplossend vermogen.
  • Fysiek talent: Energiek, actief, maakt makkelijk lichaamscontact, lichaamscoördinatie fit en sterk, begrijpt hiërarchie, accepteert verlies.
  • Communicatief talent: Kan gesprek voeren, praten en op de juiste manier reageren, expressief en mediawijs, kan mensen overtuigen.
  • Technisch talent: Kan ruimtelijk denken, maakt graag dingen, experimenteert met aarde, water, vuur en lucht en houdt van technische vaardigheden.
  • Cognitief talent: Neemt informatie op, verzamelt en ordent, onderzoekt en beredeneert.
  • Sociaal talent: Empathisch, verzorgend, behulpzaam, kan omgaan met emotie en reflectie, werkt samen, amuseert, kan bemiddelen en is cultuurbewust.

Om deze talenten te kunnen stimuleren, onderscheidt Lifestyle naast taal, rekenen en deels de zaakvakken, vijf extra leergebieden: ‘Kunst, Cultuur en Erfgoed’, ‘Sport, educatie en Welzijn’, ‘Wetenschap en Technologie’, ‘Muziek en Beeldende Vorming’ en ‘Multimedia educatie’. Voor elk van deze leergebieden wordt een beredeneerd aanbod geformuleerd voor de groepen 1 t/m 8. Lifestyle leidt uiteindelijk tot een individueel talentenprofiel voor ieder kind. Dit profiel laat de talenten van een kind zien ten opzichte van zichzelf. Het profiel kan dienen als extra handvat om bij de verwijzing naar het VO nog betere keuzes te kunnen maken.

Om invulling te geven aan het leergebied ‘Kunst, Cultuur en Erfgoed’ ontwikkelde Kits Primair samen met de DCA de leerlijn beeldcultuur waarin de uitgangspunten van het Lifestyle programma zijn verwerkt. Zo staan er bijvoorbeeld in iedere les minstens twee lifestyle talenten centraal die verweven zijn in de lesopdrachten zodat de leerlingen ze kunnen oefenen. De leerlijn beeldcultuur sluit daarmee aan op de visie en de doelstellingen van Kits Primair.

Kits Primair
www.kitsprimair.nl

kindcentra

 


Dit project is mede mogelijk gemaakt door: