DCA Leerlijnen

Een doorgaande leerlijn van de Drentse Cultuur Academie heeft zowel een horizontale als een verticale samenhang. Horizontaal bestaat er verbinding tussen de lessen binnen één leerjaar. Kinderen verzamelen bijvoorbeeld kennis over een bepaald onderwerp, gaan op onderzoek uit bij een culturele instelling, vertalen hun bevindingen in een product en reflecteren op het eindresultaat. Verticaal bestaat de samenhang er uit dat er in de hogere groepen wordt voortgebouwd op de kennis en ervaringen die de kinderen in de vorige leerjaren hebben opgedaan. Een leerlijn kan op verschillende manieren vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een projectweek voor alle groepen of een lessenserie voor iedere leeftijdsgroep die jaarlijks gegeven wordt.

De lessenseries uit de leerlijnen sluiten aan op het reguliere lesprogramma. Elk deelproject sluit aan bij de doorlopende (verticale) leerlijn cultuuronderwijs van de school, de gebruikte methode voor cultuuronderwijs, kern- en tussendoelen en – vooral – de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de school om het project te verbinden aan andere schoolvakken. Dit zorgt voor aansluiting op de horizontale doorlopende leerlijn van de school, het verbinden van schoolvakken binnen één leerjaar.

Leerlijn beeldcultuur

De leerlijn beeldcultuur bestaat uit een serie van 7 x 4 lessen, verdeeld over de leerjaren 1 t/m 8.

Na twee voorbereidende lessen op school (die worden gegeven door de eigen leerkracht) brengen de kinderen een bezoek aan een culturele instelling. Hier krijgen de leerlingen les van een museumdocent. Na afloop van het bezoek vindt in de klas een verwerkingsles plaats die weer door de eigen leerkracht wordt gegeven. De reflectie van de leerlingen vindt plaats in een portfolio dat tevens een herinnering aan de zeven lessenseries is.

In 2015 ontwikkelde de Drentse Cultuur Academie in samenwerking met schoolbestuur Kits Primair de leerlijn beeldcultuur. Deze leerlijn is ook beschikbaar voor andere schoolbesturen en scholen.

Mocht er in de toekomst een nieuwe leerlijn rond een ander onderwerp ontwikkeld worden, dan vindt u er op deze pagina een samenvatting van.

Wilt u deelnemen aan de leerlijn beeldcultuur of wilt u samen met de DCA een nieuwe leerlijn ontwikkelen? Neem contact met ons op voor meer informatie.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door: