Groep 8

In hoeverre worden onze vooroordelen en aannames bepaald door beelden? Dit is de onderzoeksvraag die in de lessenserie van het Gevangenismuseum centraal staat.

Als je iets fout doet, krijg je straf. Onze gevangenissen zitten vol met ‘afgestraften’. Er hangt een waas van spanning en mystiek om hen heen. We zien ze op tv, in series en films. Het nieuws besteedt aandacht aan geruchtmakende rechtszaken. Bij gevangenen denken we al snel aan gevaarlijke criminelen, stoere mannen met tattoos…  Maar wat voor mensen zitten er eigenlijk achter de deur? Klopt ons beeld van gevaarlijke boeven met de werkelijkheid? En hoe ziet het leven in de gevangenis eruit? Leef je er op water en brood of heb je er net zo’n lui luxeleventje als in een hotel? Hoe zou het voelen om langere tijd opgesloten te zijn?

Leerlingen onderzoeken hun (voor)oordelen en aannames ten aanzien van detentie en gedetineerden en vormen zich gaandeweg een beeld van hoe ‘het werkelijk zit’. Daarnaast is er in de lessen veel aandacht voor de manier waarop we naar beelden kijken, hoe we deze interpreteren en hoe onze betekenisgeving zich aanpast naar mate we over meer informatie beschikken.

De leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben in een tweeluik over de gevangenis met tekeningen die ze in het museum hebben gemaakt.

Gevangenismuseum
www.gevangenismuseum.nl


GEVA_logo_400px


Dit project is mede mogelijk gemaakt door: